Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie

De basis voor het bestuur van de eilanden ontstond rond de eeuwwisseling, een aanvankelijk zwak maar later sterker orgaan dat de Eilandraad of Island-council wordt genoemd. Tot die tijd, maar ook nog in dezer dagen, vond voornamelijk rechtspraak plaats gebaseerd op het scheepsrecht (waarbij de kapitein van een schip recht kan spreken over zijn bemanningsleden). In later jaren namen vrederechters (naar Engels voorbeeld) deze taak over, hoewel, vanwege de noodzaak naar de eilanden te varen, hun boten nog altijd Ships of Justice worden genoemd, en de vrederechters vaak nog met ‘Captain’ worden aangesproken.

In de Eilandraad hebben voornamelijk Hofmeesters zitting. Het is een sterk traditioneel orgaan, hoewel eilandbewoners als sinds het begin van de twintigste eeuw het recht hebben hun veto uit te spreken over de keuze van nieuwe bestuurders.
Sinds de tweede wereldoorlog, toen de behoefte aan veiligheid steeg, zijn er banden gelegd met de kustwacht van het Verenigd Koninkrijk. De veiligheid van de zee rondom de eilanden valt daardoor nu officieel onder de British Coastguard. Nu de eilanden gevonden lijken te zijn door drugsmokkelaars die net als in vroeger eeuwen een halteplaats zochten, zijn de banden met de kustwacht alleen maar versterkt.