Hariman Loor is een cartograaf uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij werd geboren in Chartres en bracht een deel van zijn jeugd door aan boord van schepen, met zijn vader kapitein Hendrik Loor en zijn moeder Sophie Descartes. Na zijn studie wordt hij aan boord van diverse schepen belast met het tekenen van kaarten. Zo tekent hij kaarten in Nederlands Indie en Japan. Daarnaast werkt hij korte tijd samen met Sir Francis Beaufort.

In 1860, na de dood van zijn moeder, reist hij naar Mhyntallan. De dagboeken over zijn reizen daar, en de kaarten die hij tekende zijn onderdeel van een permanente tentoonstelling in de Galeria in Eulan.

 dagboekfragment
dagboekfragment2