Veel muziekverenigingen worstelen met affiches of programmaboekjes. Zij zijn ook van harte welkom bij De kleine Koning. Die heeft er veel ervaring mee en hanteert speciale tarieven voor (arme) verenigingen.

Zo ontwierp De kleine Koning vele affiches en programmaboekjes voor het Ad Hoc Orkest, voor Arti Vocaal en voor Fun Unliimited. Ook maakte hij flyers, spandoeken en vlaggen en hielp hij de website vormgeven van de Stichting Vertellen.