Onder het zakelijke werk van De kleine Koning (voorheen Texpertise) vallen vele werkzaamheden, zoals het ontwikkelen van cursusmateriaal, handleidingen, teksten voor folders en websites en het geven van trainingen. Ook het vormgeven van folders en affiches of cursusmateriaal doet De kleine Koning veel.

Softwarehandleidingen die Texpertise/De kleine Koning ontwikkelde gingen onder andere over een geautomatiseerde studentenadministratie, een speciaal ontwikkeld boekhoudprogramma, de bediening van een veiligheidssysteem bij gaswinning of op boorplatformen. Heel uiteenlopend dus. Soms volgt op het maken van de handleiding ook het verzorgen van een training.

Het belangrijkste onderdeel van het zakelijke werk is toch het maken van handleidingen en trainingsmateriaal. Wanneer u wel eens heeft geprobeerd om de werking van de nieuwe dvd-speler aan uw moeder uit te leggen, dan kent u het belang van een goede handleiding (en van kinderen). En aangezien Heleen van den Hoven-Schram van huis uit docent is, vindt ze het ook erg leuk om af en toe een computertraining te geven.

Mocht u op zoek zijn naar iemand die uw cursusmateriaal ontwikkelt of vormgeeft, wilt u een boek maken voor uw relaties, heeft u een apparaat of software gemaakt, maar begrijpt niemand hoe het werkt, neemt u dan contact op met Heleen via het contactformulier.

De kleine Koning helpt particulieren, maar ook scholen of verenigingen, zelf een boek te maken. Ook levert hij advies. Dit is fijn voor mensen met boekendromen: het maakt het mogelijk een boekje aantrekkelijk maar niet al te duur in kleine oplagen te produceren. Bijvoorbeeld als familiegeschenk of een boekje voor school. Het advies is niet gratis, maar het geeft altijd wel duidelijk aan wat je zelf kunt doen om je boek niet te duur te produceren.

De kleine Koning heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke expertise opgedaan op het gebied van boekproductie. Hij heeft contacten met drukkers, binders en internet-boekhandels.
Hij kent de haken en ogen van typografie en vormgeving van boeken, en ook van e-boeken.
Deze kennis wil De kleine Koning graag delen met andere liefhebbers van boeken.
Advies nodig? Neem contact op met De kleine Koning via het contactformulier.

Veel muziekverenigingen worstelen met affiches of programmaboekjes. Zij zijn ook van harte welkom bij De kleine Koning. Die heeft er veel ervaring mee en hanteert speciale tarieven voor (arme) verenigingen.

Zo ontwierp De kleine Koning vele affiches en programmaboekjes voor het Ad Hoc Orkest, voor Arti Vocaal en voor Fun Unliimited. Ook maakte hij flyers, spandoeken en vlaggen en hielp hij de website vormgeven van de Stichting Vertellen.