Hieronder staat de achtergrond van de advertentie die op het laatst in de kranten verschijnt. Deze leidt tot de uiteindelijke oplossing: een wachtwoord.

                                        . .                                   
                                    ..CARPA.                                  
                                   .=/.*2*...                                 
                                 ./AA.AAA=>C..                                
                               ..PR(/*A)^RCRPRA. .                       .)AA 
                  ..  ..A*../AAAAA,0.,315,/..*2RARA                    .ACAR1*
                .. .//..*3R[A=P.=.^C.A.RRC]RAP.5A.A/AP1A..           .1C/PRCC1
             .CA)ARAA*../C..P..R);.AR=.AAA=>(AAA*.53%3521);.      ..CPR=(CA,A..
          .,P..,. A.P)=>( .CA.[..A....]..=.(/..*...CR5PA:CAP?    .PAPA*./CA[. 
        A]&1.)..^.(./.....*/A&..2.3=A..C3/A.P.C.PA....RAA&2A3RCCAAPPP:PPA*./  
      P&1.   ..  ))+/...*A/.P..A..P..AP.2.CCP ..C. .)2 P?5.A)RRA..RC]A]ACR..  
   ..2^A^C   R  ..A).P.P*./1..?./......*ACA1R..5..AC....R[....CA5&AA%R)(P2.   
  .5  .A.A   ...A A..CR..C[..%*/(.(C.A...[A+1.]<=CA[.A+..../..*:C%RAP11PA=    
.CC.R. X     ....A.5?..ACP..C=5..C .A..12A3RACAR...P..2A..AP.A5*..../1])?/.   
..*..       C....PPR...5RC. A*...  /  AP.:.A =  .>A...)(CA/...*3.AAPPP1RPA1C. 
 .R3./ .  .....( R=.A%APRRRRP*/.,A+./*R.PC..RP..)....CRC3C(...  .1R&1CA]&A*.. 
   ./.1.,A. .R.(...P),./..*R&CACAC...A PA.AAR..C..AR(A/11R=[R.    .^A=RAAR1A/ 
          A:AC*../AP):3521;/*%..AR.A...PA.A...R.=52PP.CRAPC5AC.      .1?ACPC(.
              ..%CA5C./RPP1(.5*..././/AP+RAAAP...     . +AA5AA..       .AA1AA.
                       . . .......A.A+AAR+.                              ..AA 
                                  .,AA,3?:A+.                                 
                                   .CA35AR/.                                  
                                      ?..3A1.                                 
                                           .